BRONZE FA-10 / GZ-CuSn11Pb2-C

PROPERTIES

 - Moderate mechanical properties

 - Good slip properties

 - Slight self-lubrication capacity

  

 

 

APPLICATIONS

 - Bushings with moderate mechanical properties

 - Bearings

 - Friction rings

 

SIMILAR NAMES

  CuSn12Pb   CuSn10   CC482K  
  90/10   SnBz10   RG10  
  C3350   C90500   C92500  
  SAE 62   PB4   2.1061  
  5458          

 

COMPOSITION AND MECHANICAL PROPERTIES

EN 1982 GZ-CuSn11Pb2-C